Home 2014July07

Volkswagens tidiga historia

Volkswagens historia är lång och har beskrivits av många nyhetskällor och författare genom åren. Det tyska bilmärket har en något kontroversiell bakgrund som alltid är spännande återge. Låt oss raskt gå igenom VWs tidiga historia – från 1930-talet till andra världskriget – i vår strävan att komma närmare bilmärkets ursprung och framväxt. Ferdinand Porsche Den […]

Read More