Home BilarVolkswagens tidiga historia

Volkswagens tidiga historia

Volkswagens historia är lång och har beskrivits av många nyhetskällor och författare genom åren. Det tyska bilmärket har en något kontroversiell bakgrund som alltid är spännande återge. Låt oss raskt gå igenom VWs tidiga historia – från 1930-talet till andra världskriget – i vår strävan att komma närmare bilmärkets ursprung och framväxt.

604096-beetle-car

Ferdinand Porsche

Den snillrike Ferdinand Porsche är visionären och det tekniska geniet bakom bilmärket VW. Hans dröm var helt enkelt att bygga en bil som alla skulle kunna råd med. Under sina år som anställd på Daimler kom Porsche upp med många prototyper som stannade vid idé- och projektstadiet.

Under det tidigt 30-tal gick Porsche vidare med sina idéer till din tyska bilindustrin och fick ett postivt svar hos företaget Zündapp som gick vidare till att tillverka design och motor. Projektet misslyckades emellertid och Porsche sökte vidare efter nya partners. Det ekonomiska klimatet var som följd av depressionen tufft och Porsche fortsatt tufft.

Rikskanslerns utställning – ett genombrott

År 1933 höll den nyblivne rikskanslern Adolf Hitler en bilutställning i Berlin där han kungav en ny bil vars målgrupp var den breda tyska folkmassan. Många av visionerna Hitler hade när det gällde kostnadseffektivt stämde väl överens med Porsches grundtankar om den perfekta tyska folkbilen. Under det första mötet med rikskanslern visade rikskanslern en stark positivism kring Porsches upplägg men ställde samtidigt krav när det gällde det teknik, utrustning, pris och komfort.

Kontrakt skrivs 1934

Även om kraven från rikskanslern var hårda skrevs 1934 ett kontrakt mellan Porsche och den tyska bilindustrins samfund RDA om leverans av tre prototyper inom loppet av 10 månader. Det blev framförallt tufft att möta Hitlers krav om att möta det rekommendera priset på 990 RM.
Prototyperna leverades inte i tid men uppskov gavs och de stod klara att levereras i oktober 1936. Den första serien fick namnet W1 och den nästföljande serien gavs ut under beteckningen VW30 vilket innebar att man släppte en serie om 30 bilar.

Den slutgiltiga designen

År 1937 bildades det statliga förbundet/företaget GeZuVor som tog totalansvaret för produktion och utveckling av den första riktiga ”folkvagnen”. Först 1938 stod den slutgiltiga designen klar och samma år tillverkades de prototyper som skulle ha det utseende som vi anser känneteckna den typiska folkvagnen.